Laboratuvar Güvenliği

Manuel Pipetlemede Tekrarlayan Zorlanma Yaralanmalarının (RSI) Önlenmesi

Laboratuvar pipetleme işleminlerinde tekrarlayan zorlanma yaralanmaları (repetitive strain injury (RSI) terimi yazımızda Türkçe kelimelerin baş harflari ile TZY olarak adlandırılacak), uzun süreler boyunca ara vermeden oldukça tekrarlayan bir görevin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan, küçük kas gruplarında potansiyel olarak ciddi bir zorlanma şeklidir. Semptomlar genellikle birkaç ay, hatta yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkar. Ciddi vakalarda TZY sinirlerde, kaslarda, tendonlarda veya eklemlerde uzun süreli yaralanmalara neden olabilir.

Manuel sıvı işlemenin tekrarlayan doğası ve biyomedikal laboratuvarlarda günlük kullanımı nedeniyle pipetleme, parmak, başparmak, önkol, dirsek, omuz, boyun veya sırtın alt kısmında ağrıyla birlikte RSI’nin potansiyel bir nedeni olarak kabul edilir. 

TZY’nin ortaya çıkmasını etkileyen faktörler arasında pipetin ağırlığı, işlem için gereken çaba ve kullanıcının duruşu, tekniği ve çalışma ortamı yer alır.

Laboratuvarlarda Tekrarlayan Zorlanma Yaralanmalarının (TZY) Nedenleri ve Belirtileri:

Tekrarlayan Zorlanma Yaralanmaları (TZY), uzun süreli veya tekrar eden hareketler nedeniyle ortaya çıkan stresin kaslara ve dokulara zarar vermesiyle oluşan bir durumdur. Bu tür yaralanmalar, laboratuvar ortamında özellikle manuel pipetleme işlemlerinde yaygın olarak görülmektedir. RSI’ler, yanlış pozisyon, tekrarlayan hareketler, düşük ergonomi ve yetersiz uygun eğitim gibi birçok faktörden kaynaklanabilir.

Laboratuvar ortamında RSI’ler, özellikle manuel pipetleme işlemlerinde ortaya çıkabilir. Manuel pipetleme işlemi, tekrarlayan ve hassas hareketler gerektiren bir işlemdir ve uzun süre boyunca devam ederse kas ve bağ dokularında ciddi stres yaratabilir. Bu durum, pipetleme işlemini gerçekleştiren laboratuvar çalışanlarında kronik ağrılara, şişliklere ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Bu nedenle, laboratuvar ortamında TZY’leri önlemek için ergonomik düşünce ve doğru pipetleme tekniklerine odaklanmak önemlidir.

Manuel Pipetlemede TZY’lerin Başlıca Riskleri:

Manuel pipetleme işleminin TZY’ler için özel riskleri vardır. Bu işlem sırasında tekrarlayan hareketlerle sürekli olarak aynı kas gruplarını kullanmak gerekebilir. Ayrıca, pipetleme işlemi sırasında ellerin ve bileklerin yanlış pozisyonlarda tutulması da TZY’lerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle pipetleme işlemini sürekli olarak aynı pozisyonda gerçekleştiren laboratuvar çalışanları, uzun süreli stresin etkisiyle ciddi kas ve bağ doku hasarına maruz kalabilir.

Manuel pipetleme işlemi sırasında kullanılan pipetlerin ağırlığı da bir risk faktörü olabilir. Ağır pipetler, ellerin ve bileklerin üzerinde fazladan baskı yaratabilir ve RSI’lerin oluşma riskini artırabilir. Ayrıca, pipetlerin uygun olmayan boyutları da ellerin ve bileklerin yanlış pozisyonlarda tutulmasına neden olabilir. Bu nedenle, laboratuvar ortamında TZY’lerin önlenmesi için uygun boyutta ve hafif pipetlerin kullanılması önemlidir.

Güvenli Manuel Pipetleme İçin Ergonomi Yaklaşımı:

Laboratuvar ortamında TZY’leri önlemek için ergonomik düşünce önemlidir. Ergonomi, işin fiziksel gereksinimlerini ve çalışanların sağlığını ve konforunu dikkate alarak iş yerinin tasarımını ve düzenini iyileştiren bir bilim dalıdır. Manuel pipetleme işlemi sırasında aşağıdaki ergonomik düşünceleri göz önünde bulundurmak önemlidir:

 1. Doğru pozisyon: Pipetleme işlemi sırasında doğru pozisyonu korumak önemlidir. Sırt dik tutulmalı, omuzlar rahat olmalı ve bilekler nötr pozisyonda olmalıdır. Masanın yüksekliği ve sandalyenin ergonomik olması da doğru pozisyonun korunmasına yardımcı olur.
 2. Sıkı aralıklarla mola verme: Uzun süreli pipetleme işlemleri yaparken sık sık mola verme önemlidir. Molalar, kasları dinlendirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Bu molalarda germe egzersizleri yapmak da faydalı olabilir.
 3. Pipetleme hareketlerini çeşitlendirme: Aynı hareketleri sürekli olarak tekrarlamak yerine pipetleme işleminde hareketleri çeşitlendirmek önemlidir. Farklı kas gruplarını çalıştıran farklı pipetleme tekniklerini kullanmak, stresi dengeler ve TZY’lerin oluşma riskini azaltır.

TZY’leri Önlemek İçin Doğru Pipetleme Teknikleri

Laboratuvar ortamında TZY’leri önlemek için doğru pipetleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Doğru pipetleme teknikleri, kasları ve bağ dokularını gereksiz stresten korur ve TZY’lerin oluşma riskini azaltır. Aşağıda doğru pipetleme tekniklerinin birkaç örneği verilmiştir:

 1. Parmakları sabitleme: Pipet ucunu sabitlemek için parmakları kullanmak yerine, pipet ucunu sabitlemek için pipetin gövdesini kullanmak daha doğrudur. Bu, parmaklardaki stresi azaltır ve TZY’lerin oluşma riskini azaltır.
 2. Hafif baskı: Pipetleme işlemi sırasında pipetin hafifçe sıkılması yeterlidir. Fazla baskı yapmak, elle yapılan pipetleme işleminde stresi artırabilir.
 3. Yavaş ve kontrollü hareketler: Pipetleme işlemi sırasında yavaş ve kontrollü hareketler yapmak önemlidir. Hızlı ve ani hareketler, kaslarda ve bağ dokularda stres yaratabilir.

Mola Verme ve Germe Egzersizlerinin Önemi:

Mola verme ve germe egzersizleri, laboratuvar ortamında TZY’leri önlemek için önemlidir. Uzun süreli pipetleme işlemleri yaparken sık sık mola vermek ve germe egzersizleri yapmak, kasları dinlendirmeye, kan dolaşımını artırmaya ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Aşağıda mola verme ve germe egzersizlerinin bazı örnekleri verilmiştir:

 1. Göz egzersizleri: Uzun süreli pipetleme işlemleri yaparken gözleri dinlendirmek için uzak bir noktaya bakmak ve gözleri hareket ettirmek faydalı olabilir.
 2. Boyun ve omuz germe: Otururken boyun ve omuz germe egzersizleri yapmak, kasları rahatlatır ve stresi azaltır. Başınızı bir yana eğin ve yavaşça diğer tarafa doğru çevirin. Ardından omuzları yukarı ve aşağı hareket ettirin.
 3. El ve bilek germe: Elleri ve bilekleri germe egzersizleri yapmak, pipetleme işlemi sırasında oluşabilecek stresi azaltır. Parmakları germe, bilekleri çevirme ve el bileğini yukarı ve aşağı hareket ettirme egzersizleri yapmak faydalı olabilir.

Ergonomik Güvenlik İçin Doğru Pipetleme Ekipmanını Seçme:

Ergonomik güvenlik için doğru pipetleme ekipmanını seçmek önemlidir. Laboratuvar ortamında TZY’leri önlemek için ergonomik tasarıma sahip pipetler ve pipetleme cihazları kullanmak önemlidir. Aşağıda ergonomik güvenlik için bazı faktörler ve ipuçları verilmiştir:

 1. Hafif ve uygun boyutlu pipetler: Hafif ve uygun boyutlu pipetler, ellerin ve bileklerin üzerindeki stresi azaltır. Ergonomik tasarıma sahip pipetler, kullanıcının rahat bir şekilde pipetleme işlemi yapmasına yardımcı olur.
 2. Otomatik pipetleme cihazları: Manuel pipetleme işlemine alternatif olarak otomatik pipetleme cihazları kullanmak, stresi azaltır ve TZY’lerin oluşma riskini azaltır. Otomatik pipetleme cihazları, hassas ve tekrarlayan hareketleri otomatik olarak gerçekleştirir ve laboratuvar çalışanlarının ellerini dinlendirir.
 3. Ayarlanabilir ekipmanlar: Ayarlanabilir masalar, sandalyeler ve pipetleme cihazları kullanmak, kullanıcının ergonomik olarak doğru pozisyonda çalışmasına yardımcı olur. Ayarlanabilir ekipmanlar, kullanıcının kişisel tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Laboratuvar Personelinin TZY Önleme Konusunda Eğitimi:

Laboratuvar personelinin TZY önleme konusunda eğitimi önemlidir. Doğru pipetleme tekniklerini ve ergonomik düşünceleri bilmek, laboratuvar çalışanlarının TZY’leri önlemesine yardımcı olur. Ayrıca, laboratuvar personelinin TZY’leri nasıl tanıyacaklarını, önleyeceklerini ve yöneteceklerini bilmesi önemlidir.

Laboratuvar personelinin TZY önleme konusunda eğitimi, laboratuvarın güvenlik kültürünü destekler ve çalışanların sağlığını ve refahını artırır. TZY önleme eğitimleri, laboratuvar çalışanlarına TZY’lerin nedenlerini, belirtilerini ve önleme yöntemlerini öğretir. Ayrıca, ergonomi, doğru pozisyonlama, pipetleme teknikleri ve mola verme gibi konuları da kapsar.

Laboratuvar Ortamında Kapsamlı TZY Önleme Programının Uygulanması:

Laboratuvar ortamında kapsamlı bir TZY önleme programının uygulanması önemlidir. Bu program, laboratuvar personelinin TZY’leri önlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlar. Ayrıca, TZY önleme programı, laboratuvar ortamında ergonomik düşüncenin ve güvenli pipetleme tekniklerinin benimsenmesini teşvik eder.

Laboratuvar ortamında kapsamlı bir TZY önleme programının uygulanması için aşağıdaki adımlar atılabilir:

 1. Risk değerlendirmesi: Laboratuvar ortamında TZY’lerin oluşma riskini belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu değerlendirme, manuel pipetleme işlemi sırasında potansiyel riskleri ve etkilerini değerlendirir.
 2. Eğitim ve eğitim: Laboratuvar personeline TZY önleme konusunda eğitimler ve eğitimler sağlanmalıdır. Bu eğitimler, TZY’lerin nedenlerini, belirtilerini ve önleme yöntemlerini kapsamalıdır.
 3. Ergonomik ekipman sağlama: Laboratuvar ortamında ergonomik tasarıma sahip pipetler ve pipetleme cihazları sağlanmalıdır.

Orhan ÇAKAN

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetimi Yüksek Lisans ve Medipol Üniversitesi Biyokimya Yüksek Lisans Mezunu. Sırasıyla; Abdi İbrahim İlaç Hammadde Kalite Kontrol Analisti, World Medicine İlaç Analitik Metot Geliştirme ve Validasyon Uzmanı, İstanbul Medipol Üniversitesi REMER Proteomik Laboratuvarında Araştırmacı Kimyager ve Türkiye Gübre Fabrikaları Ar-Ge Merkezinde Araştırmacı Biyokimyager olarak çalıştı. JLU Giessen Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarında Araştırmacı Kimyager olarak çalıştı. Şu an kurucusu olduğu Lab Akademi'de Eğitim ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.