Çevre

ÇEVRE

BiyomühendislikÇevre

Biyoenerji Faydaları ve Sınırlamaları

İnsan nüfusu artmaya devam ettikçe güvenilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacımız da artıyor. Sadece güvenilir değil aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunmasına

Read More
ÇevreYaşam Bilimleri

Sera Gazlarına Karşı Sürdürülebilir Tarım ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)

Çok nüfuslu kentlerde aşırı üretim ve tüketimle beraber iklim krizini tetikleyen sera gazı emisyonlarının (SGE), kısaca karbon emisyonu (salımı) çoğalmaktadır.

Read More
ÇevreLaboratuvar İpuçlarıLaboratuvar Yönetimi

Laboratuvar Karbon ayak İzini Azaltmanın Yolları ve Önemi

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru bir dönüşüme ve kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtların kullanımından uzaklaşmaya tanık oluyoruz. Karbondioksit emisyonlarının sınırlandırılması, iklim değişikliğini

Read More
ÇevreLaboratuvar Yönetimi

Laboratuvar Çalışmalarında Sürdürülebilirlik: Geleceğe Adanmış Bilimsel Sorumluluk

Günümüzde çevre sorunları ve doğal kaynakların sınırlı kullanımı, bilim dünyasında sürdürülebilirlik kavramını daha da önemli hale getirmiştir. Laboratuvar araştırması bilimsel

Read More
Çevre

Sürdürülebilirlikte Yeşil Kimya ve 12 İlkesi

Sanayi devriminden bu yana baskın model olan doğrusal ekonomi “Al-işle-kullan-at” süreciyle süregelmiştir. Bu durum doğal kaynakların hızla tükenmesine ve atıkların

Read More
BiyoteknolojiÇevreCihazlarGıda ve TarımYaşam Bilimleri

Mikroalg Araştırmalarında Otomatik Hücre Sayaçlarının Kullanılması

Mikroalgler, tatlı su ve deniz ekosistemlerinde yaşayan mikroskobik tek hücreli bitki benzeri organizmalardır. Mikroskobik yaşam formlarında genellikle olduğu gibi, mikroalgler de

Read More
ÇevreLaboratuvar GüvenliğiLaboratuvar Yönetimi

Atık Yönetimi Genel Tanımlar

Tekrar kullanım: Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü doluncaya kadar defalarca kullanılması.

Read More
ÇevreGıda ve Tarım

Gıda Atık Yönetimi ve Atıkların Alternatif Kullanım Alanları

Dünya nüfusunun sürekli artmasına paralel olarak insanların gıda ve beslenme kaynaklarına talebi de giderek artmaktadır. Herkese sağlıklı ve besleyici gıdanın

Read More
ÇevreGenetikGıda ve Tarım

Küresel Gıda Güvenliği İçin Genetik Mühendisliği: Fotosentez ve Biyofortifikasyon

Son 70 yılda, tarımsal alanlar küresel talebi karşılayacak düzeyde artmıştır. Bu artışların çoğu, tarımsal yaklaşımlardaki yüksek verimli çeşitlerin ve ilerlemelerin

Read More