Gıda ve Tarım

GIDA VE TARIM

BiyoteknolojiÇevreCihazlarGıda ve TarımYaşam Bilimleri

Mikroalg Araştırmalarında Otomatik Hücre Sayaçlarının Kullanılması

Mikroalgler, tatlı su ve deniz ekosistemlerinde yaşayan mikroskobik tek hücreli bitki benzeri organizmalardır. Mikroskobik yaşam formlarında genellikle olduğu gibi, mikroalgler de

Read More
BiyoteknolojiGıda ve Tarım

Gıda Biyoteknolojisi

Gıda biyoteknolojisi istenen üretim, pazarlama ve beslenme özelliklerini iyileştirmek için ya da değiştirmek için ve yeni türler elde etmek için

Read More
Gıda ve Tarım

Bitki Bazlı Süt Alternatifleri

İnek sütü, laktoz intoleransı ve inek sütü proteini alerjisi gibi sütün diyetten çıkarılmasını gerektiren metabolik hastalıklar ve alerjiler olduğu için

Read More
Gıda ve Tarım

Baklagil Özütlerinin Gıda Kaynaklı Patojenlere Karşı Antimikrobiyal Etkisi

Günümüzde sürdürülebilir olmayan hayvansal besinlerin yerini alacak, bitkisel kökenli yenilikçi ve sağlıklı gıda ürünlerine yönelik artan tüketici talebine yanıt olarak

Read More
Gıda ve Tarım

Kenevirde Kullanılan Pestisitler ve Biyoteknolojik Seleksiyon ve Melezleme Çalışmaları

Kenevir, Cannabaceae familyasında yer alan, tek yıllık, otsu ve çok yönlü kullanımpotansiyeli olan bir endüstri bitkisidir. Tarihin en eski endüstriyel

Read More
Gıda ve Tarım

Soğuk Plazma Teknolojisi ve Gıdalarda Kullanımı

Gıda kaynaklı patojenlerin sebep olduğu hastalıkların iyice anlaşıldığı günümüzde, tüketicilerin güvenli gıdaya olan talebi ile birlikte üreticilerin ve araştırmacıların yeni

Read More