ilaç

Yaşam Bilimleri

İlaç-Protein Adültülerinin Belirlenmesi ve Tanımlanmasında Yaklaşımlar

İlaç-protein adüktlerinin analizi, önemli güçlüklerle karşı karşıyadır. İlaç-protein adüklerinin saptanması ve tanımlanması için en önemli komplikasyon, aşırı derecede düşük miktardır. İlaçlar genellikle

Read More