Biyoteknoloji

BİYOTEKNOLOJİ

BiyoteknolojiİnfografiMultimedya

Biyoreaktör Tarihsel Gelişimi

Biyoreaktörlerin tarihi, insanlığın biyolojik süreçleri anlama ve kullanma çabasının bir yansımasıdır. Geçmişten günümüze, biyoreaktör teknolojisi sürekli olarak evrilmiş ve insanlığın

Read More
BiyomühendislikBiyoteknolojiNanoteknoloji

Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Kullanım Alanları

Nanoteknoloji, maddeleri atomik veya moleküler ölçekte inceleyen bir alan olup nanopartiküllerde bu alan içerisinde incelenir ve üretilirler. Günümüzde klasik metotların

Read More
BiyoteknolojiCihazlarMikrobiyoloji

Mayada Rekombinant Üretim Prosesi

Fermantasyon, genellikle mikroorganizmaların (çoğunlukla mayalar veya bakterilerin) biyolojik süreçlerini kullanarak bir substratın (genellikle bir besin kaynağı) metabolize edilmesi ve ürünlerin

Read More
BiyomühendislikBiyoteknolojiMikrobiyolojiYaşam Bilimleri

Fermantasyon Süreçlerinin Optimizasyonu

Fermantasyon, biyoteknolojik üretim süreçlerinde önemli bir rol oynar çünkü birçok faydalı ürünün ve bileşiğin üretiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Read More
BiyomühendislikBiyoteknoloji

Biyoreaktörler ve Çalışma Prensibi

Prosesleriniz için en doğru biyoreaktörü seçmek çok önemlidir. Ayrıca bunun kadar önemli olan bir diğer konu ise satış sonrası teknik

Read More
BiyoteknolojiKlinik

Antikor Sayımı İçin En İyi Teknik Nedir?

Antikor kantifikasyonu, çeşitli monoklonal antikor sınıflarının tekrarlanabilir etiketlemesinde ve güvenilir şekilde tanımlanmasında önemli bir adımdır. Belirli uygulamalar için en iyi dilüsyonlar,

Read More
BiyoteknolojiÇevreCihazlarGıda ve TarımYaşam Bilimleri

Mikroalg Araştırmalarında Otomatik Hücre Sayaçlarının Kullanılması

Mikroalgler, tatlı su ve deniz ekosistemlerinde yaşayan mikroskobik tek hücreli bitki benzeri organizmalardır. Mikroskobik yaşam formlarında genellikle olduğu gibi, mikroalgler de

Read More
BiyoteknolojiİlaçKlinik

Kanseri Koklamak: Böcek Koku Alma Nöral Devreleri İle Kanser Tespiti                     

Kanser hücrelerinin metabolizması, normal dokulara kıyasla anormaldir. Bu, kanserli bireylerin ekshale nefesinde uçucu organik bileşiklerin (VOC’ler) değişmesine yol açar. Büyüleyici

Read More