İyon Değişim Kromatografisi Genel Bakış (Ion Exchange Chromatography)

İyon Değişim Kromatografisi Nedir? İyon değişim kromatografisi (IEC), iyonların ve polar moleküllerin iyon değiştiriciye olan afinitelerine göre ayrılması ve belirlenmesi

Devam

Pillerin Termal İletkenliğinin Ölçülmesi

Pillerin Termal İletkenliğinin Ölçülmesi Piller, birçok tüketici ve endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılan bir enerji depolama çözümüdür. Çevre dostu, sürdürülebilir

Devam

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemi ve Real-Time PCR

PCR Tarihçesi; 1985’de bilim dünyasına sunulduğundan itibaren polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); hem araştırmada hem de klinik laboratuvarlarda tanıda yeni bir

Devam

Biyolojik Deneylerde Veri Tiplerinin Belirlenmesi ve Hata Oranının Azaltılması

İstatistik bilimi, elde edilen verilerin incelenmesine, karşılaştırılmasına, ve açıklanmasına olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Biyolojik bilimlerde istatistik biliminin kullanımı oldukça

Devam

Renkli Oyuncaklardaki Gizli Tehlike

Renksiz bir hayat düşünebilir misiniz? Renk üzerine  Amerikalı felsefeci, yazar ve bilişsel bilimci Daniel C. Dennett şöyle diyor. “Dünyada renk

Devam

Laboratuvarda Kullanılan Su Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Laboratuvarda Kullanılan Su Çeşitleri ve Kullanım Alanları Laboratuvarlarda kullandığımız sular genellikle günlük olarak tüketilir. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel birçok

Devam

Şırınga Filtresi Seçimi ve Kullanımı

Şırınga filtreleri laboratuvar örneklerinin cihaz analizlerine verilmeden önce filtreleme işleminde kullanılır. Örnek niteliklerine göre uygun filtre seçmek doğru sonucu elde

Devam

PCR Çeşitleri

PCR Nedir? PCR Metodu basitçe, nükleik asitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması şeklinde tanımlanmaktadır. Spesifik bir DNA parçasının kopyalarının primerler tarafından

Devam