Laboratuvar Güvenliği

laboratuvar güvenliği

Laboratuvar Güvenliği

Farklı Laboratuvar Ortamları için Doğru Laboratuvar Önlüğü Seçimi

Bugünkü blog yazımızda farklı laboratuvar ortamları için doğru laboratuvar önlüğünü seçmenin önemine değineceğiz. Laboratuvar önlükleri çeşitli bilimsel ortamlarda güvenliği, profesyonelliği ve konforu

Read More
Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Önlüğü Bilgi Tablosu

En iyi korumayı sağlamak için laboratuvar önlükleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 1) Kolluklar – Bileğin maruz kalmasını ve numune kontaminasyonunu azaltmak için

Read More
Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Önlüğü Seçimi, Kullanımı ve Bakımı

A.1 Laboratuvar Önlüğü Kullanım Alanları Doğru kullanıldığında laboratuvar önlükleri: A.2 Laboratuvar Önlüklerinin Sınırlamaları Genel olarak, laboratuvar önlükleri de dahil olmak

Read More
Laboratuvar Güvenliği

Manuel Pipetlemede Tekrarlayan Zorlanma Yaralanmalarının (RSI) Önlenmesi

Laboratuvar pipetleme işleminlerinde tekrarlayan zorlanma yaralanmaları (repetitive strain injury (RSI) terimi yazımızda Türkçe kelimelerin baş harflari ile TZY olarak adlandırılacak),

Read More
Laboratuvar GüvenliğiLaboratuvar Yönetimi

Laboratuvarda Bilgisayar Kullanımının Tehlikeleri ve Alternatifleri

Laboratuvar ortamında bilgisayar kullanımı beraberinde çeşitli tehlikeler de getirir. Günümüzde bilgisayarlar, birçok laboratuvar ortamında verimli çalışmanın önemli bir parçasıdır. Ancak,

Read More
Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvarda Güvenli Çalışma ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Laboratuvarda güvenli çalışma kuralları ve dikkat edilmesi gerekenler, çalışanların ve çevrenin güvenliğini sağlamak için son derece önemlidir. Bu kurallar ve

Read More
ÇevreLaboratuvar GüvenliğiLaboratuvar Yönetimi

Atık Yönetimi Genel Tanımlar

Tekrar kullanım: Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü doluncaya kadar defalarca kullanılması.

Read More
Laboratuvar GüvenliğiLaboratuvar Yönetimi

Laboratuvar Atık Yönetimi

Atık, çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal olarak tanımlanmaktadır. Atık yönetimi ise, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, oluşumundan bertarafına kadar olan sürecin yönetimini sağlamaktadır. Süreç temel olarak;

Read More
Laboratuvar GüvenliğiLaboratuvar Yönetimi

Laboratuvarlarda Kimyasal Güvenlik Kuralları

Çalışma için en uygun ve güvenli prosesi ve ekipmanı seçilmelidir (çeker ocak içinde çalışmak vb.) Olası tehlikeler belirlenmeli ve gerekli

Read More
Laboratuvar GüvenliğiLaboratuvar Yönetimi

Kimya Laboratuvarlarında Güvenlik Seviyeleri (KGS)

Mikrobiyoloji laboratuvarlarını sınıflandırmak amacıyla kullanılan Biyogüvenlik Seviyeleri (BGS) sınıflandırmasında olduğu gibi kimya laboratuvarlarında da seviyeleme kullanılır. Bu seviyeleme, yapılan risk

Read More