Mikrokalorimetrelere Genel Bakış

Mikrokalorimetrelere Genel Bakış” webinarı Atomika Teknik sponsorluğunda gerçekleşecektir. Eğitimin Amacı; • Mikrokalorimetreler hakkında genel bilgilendirme • İzotermal Titrasyon Kalorimetresi ve

Devam

Partikül Boyut Analizi’nin Önemi

“Partikül Boyut Analizinin Önemi” webinarı Atomika Teknik sponsorluğunda gerçekleşecektir. Ücretsiz ve katılım sertifikalı webinar  katılımcı sayısı 150 kişi ile sınırlıdır.

Devam

Soğuk Plazma Teknolojisi ve Gıdalarda Kullanımı

Gıda kaynaklı patojenlerin sebep olduğu hastalıkların iyice anlaşıldığı günümüzde, tüketicilerin güvenli gıdaya olan talebi ile birlikte üreticilerin ve araştırmacıların yeni

Devam

Gıda Atık Yönetimi ve Atıkların Alternatif Kullanım Alanları

Dünya nüfusunun sürekli artmasına paralel olarak insanların gıda ve beslenme kaynaklarına talebi de giderek artmaktadır. Herkese sağlıklı ve besleyici gıdanın

Devam

Gıdalarda Atımlı Işık (Pulsed Light) Teknolojisinin Kullanımı

Son yıllarda sağlıklı, güvenli ve raf ömrü uzun olmakla birlikte tazeliğini en iyi şekilde korumuş gıdalara ilgi artmıştır. Bu gereksinimleri

Devam