laboratuvar güvenliği

Laboratuvar Güvenliği

Manuel Pipetlemede Tekrarlayan Zorlanma Yaralanmalarının (RSI) Önlenmesi

Laboratuvar pipetleme işleminlerinde tekrarlayan zorlanma yaralanmaları (repetitive strain injury (RSI) terimi yazımızda Türkçe kelimelerin baş harflari ile TZY olarak adlandırılacak),

Read More
Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvarda Güvenli Çalışma ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Laboratuvarda güvenli çalışma kuralları ve dikkat edilmesi gerekenler, çalışanların ve çevrenin güvenliğini sağlamak için son derece önemlidir. Bu kurallar ve

Read More
Laboratuvar Yönetimi

Laboratuvar Çalışmasının Önemi, Avantajları ve Zorlukları

Laboratuvarda çalışmanın önemi onun bilime ve dolayısı ile insanlığa sağladığı katkıdan gelir. Hangi alanda olursa olsun laboratuvarların ortak özelliği hiç

Read More
Laboratuvar GüvenliğiLaboratuvar Yönetimi

Kimya Laboratuvarlarında Güvenlik Seviyeleri (KGS)

Mikrobiyoloji laboratuvarlarını sınıflandırmak amacıyla kullanılan Biyogüvenlik Seviyeleri (BGS) sınıflandırmasında olduğu gibi kimya laboratuvarlarında da seviyeleme kullanılır. Bu seviyeleme, yapılan risk

Read More
Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları

laboratuvar güvenliği ve çalışma kuralları

Read More
Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvar Alanlarında ve İşletme Sahalarında Emniyetli Çalışma Kuralları

Laboratuvarda emniyetli çalışma kuralarına göre sizce yukarıdaki görselde eksik olanlar nelerdir?.. Eldiven ve gözlük detayını saymazsak bizce pek bir eksik

Read More
Laboratuvar GüvenliğiLaboratuvar Yönetimi

Kimyasalların Kullanımı ve Depolanması

Kimyasalların olmadığı bir laboratuvar düşünülemez. Çalışmalarımızın büyük çoğunluğu tehlike sınıfı değişkenlik göstermekle birlikte çeşitli kimyasallardan oluşur. Bu durumda kimyasalların kullanımı

Read More