Laboratuvar Analiz Cihazları Tam Listesi

Laboratuvarlarda kullanılan en yaygın analitik ve yardımcı cihaz listesini aşağıda bulabilirsiniz;

 Sirkülatörler
 Analitik Transmitter
 CNA cross-belt Online Analizör Cihazları
 Eritiş ve Numune Hazırlama Cihazları
 FIB – SEM Elektron Mikroskobu
 Jel Geçirgenlik Kromatografisi Cihazları
 Micro-CT
 Mikrokalorimetre
 Mikrotom
 Nano Parçacık İzleme Cihazları (NTA)
 Optik Bulanıklık
 Partikül Boyut Ölçüm Cihazları
 Partikül Konsantrasyon Cihazları
 Partikül Şekil Karakterizasyon Cihazları
 Proses Transmitteri
 SEM Elektron Mikroskobu
 Toplam Organik Karbon (TOC) Analiz Cihazları
 Ultramikrotom
 Vakumlu Kütle Karşılaştırıcıları
 X-RAY Difraktometre (XRD)
 X-RAY Floresans Spektrometre (XRF)
 Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazları
2/4 Elektrotlu İletkenlik Probları
3D Atom Probe
3D Yazıcılar
Adezyon Ölçer
Adım Ölçer
AFM- Atomik Kuvvet Mikroskobu
Ahşap-Beton Nem Ölçer
Akış Proses Adaptörleri (Tutucular)
Akü-Antifiriz Rekfaktometresi
Alfa Spektroskopi Sistemler
Alkol Ölçüm Cihazı
Altimetre (Yükseklik Ölçer)
Anemometre (Rüzgar Hızı Ölçer)
Anilin Test Cihazı
AOX/TOX Analizör
Aralıkları Ayarlanabilir Çok Kanallı Elektronik Pipet
Aralıkları Ayarlanabilir manuel Çok Kanallı Pipet
Asansörlü Fırınlar
Aseptik Transfer Çözümleri
Asit Saflaştırma Sistemleri
Askılı Kurutma Fırını
Atex Pompalar
Atmosfer Kontrollü Fırınlar
Atomik Absorbsiyon Spektrometreleri (AAS)
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)
Azot Jeneratörleri
Bakteriyolojik Su Banyosu
Balon Isıtıcı
Barometreler
Bira Bulanıklık Ölçer
Biyolojik Güvenlik Kabinleri
Biyoreaktörler / Fermentörler
Blender
Blok Isıtıcılar
BOD- Biyolojik Oksijen İhtiyacı Analiz Sistemi
Boya Aplikatörü
Buhar Banyosu
Bulanıklık Ölçerler (Turbidimetre)
Bulanıklık Sensörleri
Buzdolabı Termometresi
CD- Circular Dichroism Spektropolarimetreler
Ceketli Reaktör Kontrolü ve Otomasyonu
Cep Tipi İletkenlik Ölçer
Cep Tipi Oksijen Metre
Cep Tipi ORP Ölçer
Cep Tipi pH Metre
Cep Tipi TDS Ölçer
Cep Tipi Tuzluluk Ölçer
Chiller Soğutucu
Civa Analizörü
CO2 ve Çoklu Gaz İnkübatörleri
CO₂, Oksijen ve TPO Ölçüm Cihazları
COD – Kimyasal Oksijen ihtiyacı Analiz Sistemi
Çalkalayıcılar
Çeker Ocak
Çipli Kalorimetre (Flash DSC)
Çok Gazlı İnkübatörler
Çözünmüş CO₂ Sensörleri
Çözünmüş Oksijen Sensörleri
Çözünmüş Ozon Sensörleri
Daldırma Proses Adaptörleri (Tutucular)
Dalgaboyu Dağılımlı XRF Sistemleri
Damıtma Sistemleri
Damlama Noktası Aparatı
Datalogger
Değirmen
Densitometreler
Derin Dondurucular ve Buzdolapları
Desikatörler
Dielektrik Termal Analiz
Diferansiyel Tarama Kalorimetrisi (DSC)
Diferansiyel Termal Analiz
Dijital Termoregülatörler
Dijital Timer (Zamanlayıcı)
Dilatometri
Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA)
Dissolüsyon ve Fiziksel Test Sistemleri
Distilasyon Sistemleri
Donma Noktası Tayin Cihazı
Dumas Azot Protein Tayin Cihazları
Elek Sarsma Cihazı
Elemental Analiz Cihazları
Elementel Spektroskopi
Endüktif İletkenlik Sensörleri
Enerji Dağılımlı XRF Sistemleri
Enstrümental İndentasyon Test Cihazı
EPMA- Electron Probe Micro-Analysis
Erime Noktası Tayin Cihazı
Eritiş Cihazları 
Eşzamanlı Termal Analiz (TGA/DSC)
Etüvler
FIB-SEM
Flash Kromotografi Sistemleri
Flash Point Cihazı
Flokülatörler
FPLC Sistemleri
Fraksiyon Toplayıcılar
FTIR Spektrometreler
Galilei Galileo Termometresi
GAMA Spektroskopi Sistemleri
Gaz Jeneratörleri
Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemleri (GC-MS)
Gaz Kromatografisi (GC)
Gaz ve Hava Analizörleri
Gelişmiş Gaz Analizi
Geri Çekilebilir İşlem Uyarlama (Muhafazalar)
Glow Discharge Kütle Spektrometre (GD-MS)
Görüntüleme Sistemleri
Görüntüleme Sistemleri
Grindometre
Güneş Saati
Gürültü Ölçer
Hava İstasyonu
Hava Kalitesi Ölçer
Hava Örnekleme Cihazı
Higrometre
Hijyen İzleme ve Kontrol Cihazları
Homojenizatörler
HR-ICP-MS – Yüksek Çözünürlüklü ICP-MS
ICP Spektrometreler (ICP-OES / ICP-MS)
Isıtıcı Soğutucu Blok
Isıtıcılar
Isıtıcılı Tablalar (Hotplate) ve Karıştırıcılar
Isıtma Tablaları
Isıtmalı Çalkalayıcı
Isıtmalı Kum Banyosu
Işık Kabini
Işık Ölçer
İklimlendirme Kabinleri
İklimlendirme Kabinleri
İletkenlik Ölçerler
İndüktif Eşleşmiş Kütle Spektrometre (ICP-MS)
İnfrared Termometre
İnkübatörler
İyon Kromotografi (IC)
İzolatörler
İzotop Oranı Kütle Spektrometre (IR-MS)
Jar Test Cihazı
Jel Elektroforez Sistemleri
Kalınlık/Sertlik Ölçerler
Kalorimetre
Kamara Fırınlar
Kameralı Kontrol Sistemleri
Kapalı Devre Su Soğutma Sistemleri – Chiller
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı
Karbon Azot Tayin Cihazları
Karıştıcılar
Karl Fisher
Katı Yoğunluk Analiz Cihazları
Kırıcı, Öğütücü ve Parçalayıcı
Kızartma Yağı Kontrol Ekipmanları
Kimyasal Malzeme Dolapları
Kimyasal Sentez Reaktörleri
Kinematik Viskozimetre
Kit Saklama Dolabı
Kjeldahl Azot Protein Tayin Cihazları
Klimatik Cihazlar
Klimatik Test Kabinleri
Koloni Sayıcı
Kolorimetre
Kompakt Transmitterler
Konsantratör ve Evaporatörler
Kriyoskoplar
Kronometre
Kum Saati
Kumpas ve Mikrometre
Kuru Blok Isıtıcı
Kuru Hava Sterilizatörleri
Kül Analizi
Kül Fırınları
Kül Tayin Cihazı
Laboratuvar Tipi Bulaşık Makineleri
Laboratuvar Tipi Soğutucular
Laminar Flow (LAF) Kabinleri
Liyofilizatörler
lorür ve Sülfat Analizörü
MALDI TOF MS
Manyetik Karıştırıcılar
MANYETİK REZONANS MS
Masa Üstü NMR Sistemleri
Masa Üstü Taramalı Elektron Mikroskobu
MC-ICP-MS Multi Collector ICP-MS Sistemleri
Mekanik Karıştırıcılar
Mekanik Timer (Zamanlayıcı)
Metal Algılama – Safeline
Meteoroloji İstasyonu
Meyve Sertlik Ölçüm Cihazı
Mikro Raman Spektrometreler
Mikroakışkanlar
Mikrobiyal Tespit Analizörü
Mikroçip Elektroforez Sistemi
Mikrodalga Fırınları
Mikrodalga Kurutma Sistemi
Mikromotor
Mikropipetler
Mikroplaka Okuyucular ve Otomasyon
Mikroskoplar ve Görüntüleme Sistemleri
Mikroskoplu FTIR Sistemleri
Moleküler Spektroskopi
Multimetreler
Musluk ve Vanalar
Nem Tayin Cihazı
NMR Spektrometreler
NOBLE GAS Mass Spectrometry
Numune Boyama Makinesi
Numune Ekstraksiyon Sistemleri
Numune Temizleme ve Fraksiyonlama Sistemleri
Oksidasyon Kararlılığı ve Soğuk Akış Özellikleri
Oksidasyon Test Reaktörü
Oksijen Elektrodu
Optik Fiberli Bulanıklık Probu
ORP Ölçer Elektrodu
Osiloskoplar
Osmometreler
Oto Örmekleyici Sistemler (Otoanalizörler)
Otoklavlar
Otomatik Çıkrık 
Otomatik Numune Alma Cihazı
Otomatik Numune Hazırlama Sistemleri
Otomatik Toz ve Sıvı Dozajlama
Overhead Mixer
Örnek Değiştirici
Parlaklık Ölçer
Parlama Noktası
Partikül Analizörü (Aggregatesizer / SALD)
Partikül Boyut Analizi Cihazları
Peristaltik Pompalar
Perspirometre
pH Metreler
Piknometre
Piyasemenler
Platform Kantarı
Plüviyometre (Yağmur Ölçer)
Polarimetreler
Polimeraz Zincir Reaksiyonu Sistemleri (PCR)
Pompa Sarf Malzemeleri
Porometreler ve Porozimetreler
Potansiyostat
Preperatif Likit Kromotografi Sistemleri
Presler
Proses Geliştirme, Güvenlik ve Ölçekleme için Tepkime Kalorimetreleri
Proses Sensörleri
Proses sistemleri ve entegrasyon
Proses ve Su Transmitterleri
Protein Analizörleri
Protein Etkileşim ve Karakterizasyon Sistemleri
Pusula
Pürüzlülük Ölçer
Püskürtmeli Kurutucu
Radyasyon Dedektörü
Raman Spektrofotometresi
Raman Spektrometreleri
Raman-AFM-SNOM Sistemleri
Reaktörler
Refraktometreler
Renk Ölçer
Reometreler
Robotik Kütle Karşılaştırıcıları
Rotary Evaporatörler
Rotasyonel Viskozimetre
Rotatorlar
Safeline X-ray Kontrol Sistemleri
Santrifüjler
SAXS
Sektrofotometreler
Selüloz Tayin Cihazları
SEM- Taramalı Elektron Mikroskobu
Sensör Temizleme ve Kalibrasyon Sistemleri
Sensör Yuvası ve Sensör Temizleme Sistemleri
Sensörler
Sertlik Ölçüm Cihazları
Sıcak Aşama Sistemleri
SIMS -Secondary Ion Mass Spectrometry
SIRMS – Stable Isotope Ratio Mass Spectrometry
Sıvı Dağıtımı
Sıvı Kromatografi  Sistemleri(LC)
Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrofotometre Sistemleri(LC-MS)
Sıvı Nitrojen Saklama
Sızıntı Dedektörleri
Sine-wave Vibro Viskozimetre
Sirkülatörler
Sodyum Analizörü
Sodyum, Silika ve Klorür/Sülfat Analizörleri
Soğutmalı İnkübatörler
Spektrofluorometreler
Spektrofotometreler (UV-VIS / IR / AA / RF)
Sterilizatörler
Su Aktivitesi Ölçüm Cihazı
Su Banyoları
Su Sertlik Kağıtları
Su Sistemleri ve Cihazları (Tip I, II, III)
Su-Yağ Banyoları
Sürtünme Haslığı Test Cihazı
Süt Analiz Cihazı
Şeker Analiz Cihazı
Şerit Korozyon Testi
TA Seçenekleri
Tahıl Nem Ölçer
Tek Kristal XRD Sistemleri
Tekstür Analiz Cihazı
TEM- Geçirimli Elektron Mikroskobu
Temizleyici Cihazlar
Teraziler
Termal Analiz ve .karakterizasyon Sistemleri (DSC / DTG / TGA / TMA)
Termal Kamera
Termo Barometre
Termogravimetrik Analiz (TGA)
Termokupl
Termomekanik Analiz (TMA)
Termometreler
TIMS – Thermal Ionization Mass Spectrometry
Titratörler
TOC Analizörü ve Gerçek Zamanlı Mikrobiyal Tespiti
Toplam Alfa-Beta Sayım Sistemleri
Toplam Organik Karbon Analizörleri (TOC)
Toplam Organik Karbon Toplam Azot Sistemleri
Toprak pH-Nem Ölçer
Toz ve Sıvı Dozajlama
Transmitterler
TRIPLE QUADRUPOLE MS
Tribometre
Turbiditimetre
Tüp Fırınları
Ultrasonik Banyo
UV/VIS/NIR Spektrometreler
Vakum Pompaları
Validasyon Cihazları
Varil ve Bidon Pompaları
Virus Öldürücü
Viskozimetreler
Viskozite Ölçüm Tüpü
Vizkozite Banyosu
Vizkozite Vakum Pompası
Vorteksler
Western Bloot Sistemleri
Western Blot
X-ışını kaynakları
X-Ray ve Optik Emisyon (EDX / XRF / XRD / PDA)
XRD Sistemleri
Yağ Analizi
Yağ Banyosu
Yağ Tayin&Solvent Ekstraksiyon Sistemleri
Yakma  ve Tuz Ergitme Fırınları
Yakma Sistemi
Yaş Film Kalınlığı Ölçme Tarağı
Yerinde Reaksiyon İzleme ile FTIR Spektroskopi
Yıkama Haslığı Test Cihazı
Yoğunluk Ölçerler
Yüksek Basınç Şırınga Pompalar ve Pistonlu Pompalar
Yüksek Basınçlı Diferansiyel Taramalı Kalorimetre
Yüksek Hacimli Merkezi Sistemler
Yüksek Hassasiyetli Termometreler
Yüzey Analiz Cihazları (SPM / AFM / XPS)
Yüzey Kaplama Sistemleri
Yüzey Yükü ve Zeta Potansiyeli

Lab Akademi

Lab Akademi Blog

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.