Yıkanabilir Bez Maske Standardı Yayımlandı

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu maske ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) yıkanabilir bez maskeler için standartları belirledi ve yayımladı. Bu

Devam

ISA Montanide 720 Adjuvan

Montanide ISA  adjuvanları,  metabolize mineral yağları, metabolize edilmeyen mineral yağları veya iki yağın karışımı ile elde edilen farklı yüzey etkin

Devam

Mycobacterium Tuberculosis ve Virülans Faktörleri

Mikobakterilerin insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri var olduğu ve hastalık oluşturduğu düşünülmektedir. Bu büyük bakteri ailesinin, günümüzün ilerleyen laboratuvar teknolojileriyle

Devam

Tüberküloz (Verem Hastalığı)

Tüberküloz (TB), Mycobacterium tuberculosis basilinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle akciğerleri (pulmoner TB), bazen de diğer bölgeleri (ekstrapulmoner TB)

Devam

Aşı ve Aşı Çeşitleri

Canlı veya ölü antijenik mikroorganizmaları, bakteri toksinlerini, toksoidleri, bakteri ve virüslerin belirli bölgelerinden alınmış antijenik materyalleri içeren, uygulandıkları organizmada belirli

Devam