Yazar: Lab Akademi

GenelLaboratuvar Yönetimi

Turkey Laboratory Magazine

What Does Lab Akademi Do? Technology company Lab Akademi provides digital learning solutions and engages in creative marketing and promotion.

Read More
BiyoteknolojiCihazlarMikrobiyoloji

Mayada Rekombinant Üretim Prosesi

Fermantasyon, genellikle mikroorganizmaların (çoğunlukla mayalar veya bakterilerin) biyolojik süreçlerini kullanarak bir substratın (genellikle bir besin kaynağı) metabolize edilmesi ve ürünlerin

Read More
Analitik CihazlarCihazlar

Biyoreaktör Kullanımında Önemli Noktalar ve Dikkat Edilmesi Gereken Parametreler

Biyoreaktör, biyolojik süreçlerin (örneğin, mikroorganizmaların veya hücre kültürlerinin) kontrol altında gerçekleştirildiği kapalı sistemlerdir. Bu sistemler genellikle sterilize edilmiş ortamlarda çalışır ve mikroorganizmaların veya hücre kültürlerinin optimum koşullarda büyümesini, çoğalmasını veya ürün sentezlemesini sağlar. Biyoreaktörler genellikle endüstriyel üretim, biyoteknoloji, ilaç üretimi, gıda endüstrisi ve biyoyakıt üretimi gibi alanlarda kullanılır. Bu yazımızda biyoreaktör kullanımında önemli parametreler, dikkat edilmesi gerekenler ve çözüm önerilerini ele aldık.

Read More
Analitik CihazlarLaboratuvar İpuçları

Analitik Teraziler ve Doğru Terazi Seçimi İçin İpuçları

Teraziler hassasiyetlerine göre 3 gruba ayrılır. Birinci grup semi mikro ve mikro teraziler, ikinci grup analitik ve hassas teraziler, üçüncü

Read More
CihazlarEnstrumental Analiz

Laboratuvar İnkübatörleri, Kullanımı ve Bakım Önerileri

Prosesleriniz için en doğru inkübatörü seçmek çok önemlidir. Ayrıca bunun kadar önemli olan bir diğer konu ise satış sonrası teknik

Read More
BiyomühendislikBiyoteknoloji

Biyoreaktörler ve Çalışma Prensibi

Prosesleriniz için en doğru biyoreaktörü seçmek çok önemlidir. Ayrıca bunun kadar önemli olan bir diğer konu ise satış sonrası teknik

Read More
CihazlarEnstrumental Analiz

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Nedir?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), DNA’nın küçük parçalarını “amplifiye etmek” için kullanılan bir tekniktir. Bazen “moleküler fotokopi” olarak adlandırılan polimeraz zincir

Read More
CihazlarEnstrumental Analiz

Endüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES) Nedir?

Bazen ICP-atomik emisyon spektroskopisi olarak adlandırılan endüktif olarak eşleştirilmiş plazma optik emisyon spektroskopisi (ICP-OES), bir numunenin temel içeriği için analiz

Read More
CihazlarEnstrumental Analiz

İyon Kromatografisi (IC) Nedir?

İyon Kromatografisi, reçine (sabit faz) ve eluent (hareketli faz) ile etkileşimlerine dayalı olarak iyonları ayırmak için bir yöntemdir. Bu fazlar, anyonları

Read More
CihazlarEnstrumental Analiz

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) Nedir?

Atomik absorpsiyon spektroskopisi veya AAS, farklı malzemelerdeki metalik elementlerin konsantrasyonlarını ölçmek için bir tekniktir. Analitik bir teknik olarak, bir ışık kaynağından

Read More