Cihazlar

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi AAS Tekniği ve Çalışma Prensipleri

Atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), analitik kimyada yaygın olarak kullanılan bir spektroskopik yöntemdir. Bu yöntem, bir numunedeki elementlerin miktarını belirlemek için kullanılır. AAS, elementlerin karakteristik emisyon spektrumlarına dayanır ve yüksek hassasiyet ve seçicilik sunar. Bu makalede, AAS’nin çalışma ilkeleri ve bileşenleri açıklanmaktadır.
AAS’nin çalışma prensibi, analit elementinin numunedeki bileşiklerden izole edilerek atomlara dönüştürülmesi ve belirli dalga boylarındaki ışığın emilmesi esasına dayanır. Böylece analiz elementinin konsantrasyonu ölçülebilir. AAS, ultraviyole (UV), görünür (VIS) veya kızılötesi (IR) ışık kullanabilir. En sık kullanılan dalga boyları genellikle elementin karakteristik emisyon spektrumuna karşılık gelir.

AAS’nin ana bileşenleri şunlardır:

Işık kaynağı:
AAS’de yaygın olarak içi boş katot lambaları kullanılır. Analitik elementin emisyon spektrumunu elde etmek için bir Hohlama lambası kullanılır. Bir anot, bir katot ve gaz dolu bir boşluktan oluşur. Bir elektrik akımı, analitik hücrenin emisyon çizgisini oluşturmak için gazı vakumda iyonlaştırır.

Örnekleme sistemi:
Bu, numuneyi analiz eden kısımdır. Örneğin, bir sis odası veya püskürtme sistemi kullanarak atomize edin. Numune önce kimyasal işlemlerle elementlere ayrılır ve daha sonra atomlara dönüştürülür. Atomlar daha sonra analiz için ışığa maruz bırakılır.

Monokromatör:
Işığın bant genişliğini belirli bir dalga boyuna daraltmak için bir monokromatör kullanılır. Bu, analitik elementin karakteristik absorpsiyon çizgilerini ölçmeyi mümkün kılar. Bir monokromatör ilgilenilen dalga boyunu seçer ve diğer dalga boylarını filtreler.

Dedektör:
Dedektör, analit elementinin absorbansını ölçer. Işık ışınları atomlara dönüşen elementler tarafından emildiğinde, bir detektör bu absorpsiyonu algılar ve bir sinyal verir. Bu sinyal, analit elementinin konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır.
AAS, yüksek hassasiyet, yüksek seçicilik, geniş elementel uygulanabilirlik ve düşük kalibrasyon gereksinimleri gibi birçok avantaja sahiptir. Ayrıca çevre, gıda, ilaç, metalurji ve diğer birçok endüstri ve bilimde kullanılmaktadır.


Özetle, atomik absorpsiyon spektroskopisi analitik kimyada önemli bir tekniktir. Bu yöntem, elementlerin karakteristik emisyon spektrumlarına dayanır ve analitik elementlerin belirlenmesi için kullanılır. Işık kaynağı, örnekleme sistemi, monokromatör ve dedektör gibi bileşenler AAS’nin çalışmasını sağlar. Bu teknoloji birçok endüstride ve araştırma alanında önemli bir rol oynamaktadır. 

AAS tekniği ile ilgili daha detaylı bilgiyi buraya tıklayarak eğitimimizi satın alarak elde edebilir ve uzmanlık seviyenizi arttırabilirsiniz.

Orhan ÇAKAN

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetimi Yüksek Lisans ve Medipol Üniversitesi Biyokimya Yüksek Lisans Mezunu. Sırasıyla; Abdi İbrahim İlaç Hammadde Kalite Kontrol Analisti, World Medicine İlaç Analitik Metot Geliştirme ve Validasyon Uzmanı, İstanbul Medipol Üniversitesi REMER Proteomik Laboratuvarında Araştırmacı Kimyager ve Türkiye Gübre Fabrikaları Ar-Ge Merkezinde Araştırmacı Biyokimyager olarak çalıştı. Şu an JLU Giessen Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarında Araştırmacı Kimyager olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.