SektörlerYaşam Bilimleri

Restriksiyon Endonükleazlar ve Fonksiyonları

Restriksiyon Endonükleaz’lar Ne İşe Yarar?

Restriksiyon enzimleri, kısa DNA dizilerini özgül olarak tanıyan ve bu dizilere yakın bölgelerden veya bu diziler içerisindeki spesifik bölgelerden DNA’yı kesen yapılardır.

İlk olarak 1968’de K.W.Wilkox, H.O.Smith ve T.S.Kelley tarafından Haemmophillus influenza bakterisinden izole edilmiştir. İzole edilen bu ilk enzimin adı ise Hind II’dir. Restriksiyon enzimlerinin çok büyük bir kısmı bakterilerden, çok az bir kısmı da virüs ve ökaryotlardan izole edilmiştir.

Restriksiyon enzimleri, DNA çift sarmalında kendilerine özgü tanıma dizilimini şeker ve fosfat omurgasından kırar. Bazı restriksiyon endonükleazlar spesifik tanıma bölgesine ihtiyaç duymazlar.

Bazı restriksiyon enzimleri için DNA zincirinin her ikisinde de aynıdır. Bunlar ‘’Palindromik Diziler’’ olarak adlandırılmaktadır.

Restriksiyon Endonükleazlar’ın doğal biyolojik fonksiyonu, bakteriyel savunma mekanizmasında oynadıkları roldür. Bakteriye giren yabancı DNA’ları da kesebildiklerinden dolayı, intrasellüler bakteriyel patojenleri inaktive edebilmekte ve bakteriyi virüs ve yabancı DNA’lardan korumaktadırlar.

Aynı zamanda, bakterilerde bulunan, spesifik metilaz enzimleri de, Restriksiyon bölgelerine metil grupları ekleyerek, Restriksiyon endonükleazların bakterilerin kendi DNA’sını kesmesini engellemektedir.

Restriksiyon Endonükleazlar’ın Kullanım Alanları

 • DNA’nın modifikasyon statülerinin analizi
 • Probların hazırlanması
 • Mutant organizmaların meydana getirilmesi
 • DNA molekülünün yeniden düzenlenmesi
 • Popülasyon polimorfizminin analizi
 • DNA haritasının çıkartılması

Restriksiyon Enzimlerinin İsimlendirilmesi

Restriksiyon Enzimlerinin ismi, izole edildikleri bakterinin cins isminin ilk harfi ile tür isminin ilk iki harfinden meydana gelmektedir.

EcoRI > Escherichia coli

BamHI > Bacillus amyloliquefaciens

HindIII > Haemophilus influenza

PstI < Providencia stuartii

Sau3AI > Staphylococcus aureus

Bazı Restriksiyon Enzimleri ve Tanıma Bölgeleri

Enzim

Tanıma Sekansı

BamHI

GGATCC

NotI

GCGGCCGC

Sau3AI

GATC

Sac I

GAGCTC

CTCGAG

 

Restriksiyon Enzimlerinin Kesim Bölgeleri

 • Yapışkan uç oluşturan restriksiyon enzimlerinin kesim şekli ;

 

 

 • Küt uç oluşturan restriksiyon enzimlerinin kesim şekli ;

 

Restriksiyon Enzimlerinin Sınıflandırılması

Tip1 RE’lar; Bu tip enzimlerin endonükleaz aktiviteleri için ATP, S-adenozilmetionin ve mg+2’a ihtiyaç duymaktadırlar. Bilinen tüm tip I RE’lar tanıma sekansındaki adenin rezidülerini metilasyona uğratmaktadır.

Tip II RE’lar; Bu tip enzimler en çok çalışılan gruptur. İzole edilen RE’ların büyük bir kısmı bu gruptadır. Bu gruptaki enzimler tüm hedef nükleotitten veya çok yakından kesim yapma özellikleri nedeniyle araştırmalar için idael enzimlerdir. Mg+2 iyonlarının varlığında çift zincir DNA üzerindeki palindromik sekansları tanır ve ve bu sekans içindeki özel bölgeden kesim yaparlar.

Tip III RE’lar; Tip I RE’lar gibi metilasyon modifikasyon fonksiyonuna sahiptirler. Mg+2 ve ATP’ye bağlı kesim gerçekleştirirler. Bu enzimlerin tam bir kesim yapma özellikleri zayıftır. DNA’ya tanıma sekanslarından bağlanmalarına rağmen, kesimi tanıma bölgesinden farklı bir yerden gerçekleştirirler.

Homing Endonükleazlar; Protein yapıları bakımından diğer RE’lardan farklılık gösterirler. Uzun ve asimetrilk bölgeleri tanıyıp keserler. Aktiviteleri için protein ve RNA’ya ihtiyaç duymaktadırlar. Tanıma bölgelerindeki tek baz değişimlerini tolere edebilmektedirler.

Nicking Endonükleazlar; RE’lar çift zincir DNA’ya bağlanıp kesim yapmaktadırlar. Tek zincire Bağlanan Endonükleaz aktivitesi gösteren enzim grubuna ‘’Nicking’’ endonükleazlar denilmektedir.

 

 

Şevval ÇAKIR

 

 

 

Kaynaklar;

 1. yunus.hacettepe.edu.tr/~mergen/sunu/s_restrictions.pdf
 2. anibal.gyte.edu.tr/hebe/AblDrive/71167157/w/Storage/217_2011_1_113_71167157/Downloads/restriksiyon-endonkleazlar.pdf
 3. biyokure.org/restriksiyon-enzimleri-ile-kesim/142/
 4. yunus.hacettepe.edu.tr/~coner/GEN/01/rest.htm

Şevval ÇAKIR

23 Şubat 1995 yılında İstanbul’da doğdum. Orta öğrenimimi Mehmet Pisak Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Lise yıllarımda iki yıl Teşvikiye İhtisas Spor Kulübünde voleybol oynadım. Ortaokul dönemimde başladığım tiyatro eğitimimi Muammer Karaca Tiyatrosu bünyesinde beş yıl süresince devam ettirdim. Lisede alan seçerken biyolojiye olan ilgim beni genetik alanındaki çalışmaları okumaya yönlendirdi. Mikroorganizmalardan insan genetiğine uzanan yaşamın moleküler temelleri meslek seçimimde etkili oldu. Lise bittikten sonra moleküler biyoloji ve genetik üzerine çalışmaya karar verdim. 2014 yılında Bartın Üniversitesi / Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kazandım. Lisans dönemim boyunca deney hayvanları üzerine aldığım dersler, akademik hayatım içerisinde araştırmaktan en çok keyif aldığım derslerdendi. Golden Retriever cinsi dişi bir köpeğim var ve bölümde hayvan genetiğiyle ilgili aldığım her ders bende, onun sayesinde, daha fazla merak uyandırdı. Lisans dönemi içerisinde İstanbul Üniversitesi’nin düzenlediği “Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okuluna katılma fırsatı yakaladım. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının verdikleri seminerlerde çok şey öğrendim. Evrim ve genetik üzerine kitaplar okuyarak kendimi geliştirmeye gayret ettim. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Moleküler genetik laboratuvarı bünyesinde stajımı tamamladım. Stajda özellikle genetik hastalıklarla ilgili öğrendiklerim beni genetik mühendisliği ve kanser genetiği alanında çalışmalara yönlendirdi. Bu alanlarda çalışmak istiyorum. 2018 yılında “Polen Morfolojisi ve Adli Tıpta Palinoloji” hakkında tezimi tamamlayıp 3.16 ortalamayla mezun oldum. Geldiğim noktadan moleküler biyolojinin ülkemizdeki durumu hakkında gözlemlediğim şudur ki bence moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de günümüzde gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Ben de bu alandaki arayışlarımı yurt dışı ayağında ilerletmek ve kendimi geliştirme gayesindeyim.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.