Kalite Yönetimi

İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices – GMP) Sistemi

İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices – GMP), ilaç, gıda, kozmetik ve diğer sağlık ürünleri gibi endüstrilerde üretim süreçlerinin düzenlenmesi ve standartlaştırılması için belirlenen yönergelerdir. GMP, ürün güvenliği, kalitesi ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla sıkı bir şekilde uygulanır. Bu uygulamalar, üretim sürecinin her aşamasında uyulması gereken standartları ve prosedürleri belirler.

İyi Üretim Uygulamaları’nın önemi birçok açıdan değerlendirilebilir. İşte bazı temel nedenleri:

 1. Ürün Güvenliği: GMP, ürünlerin güvenliği ve kalitesi için temel bir gerekliliktir. Üretim süreçlerinde hijyenik koşulların sağlanması, yanlışlık veya hatalı üretimin önlenmesi ve kontaminasyon riskinin azaltılması gibi önlemler ürün güvenliğini sağlar.
 2. Kalite Güvencesi: GMP, üretim sürecinin her aşamasında kalite güvencesini sağlamak için bir dizi standart ve prosedür sunar. Malzeme seçimi, depolama koşulları, üretim süreci, kalite kontrol testleri ve kayıt tutma gibi faktörler, ürünlerin kalite standartlarına uygun olarak üretilmesini sağlar.
 3. Regülasyon Uyumu: GMP, ilaç, gıda ve kozmetik gibi endüstriler için regülasyonlara uyumu sağlamayı hedefler. Yerel ve uluslararası düzenleyici kurumlar, GMP standartlarını belirleyerek üreticilere uyulması gereken kuralları ve prosedürleri belirtir. GMP’ye uyum, yasal düzenlemelere ve pazar kabulüne uygunluk açısından önemlidir.

İyi Üretim Uygulamaları, ilaç, gıda, kozmetik, tıbbi cihazlar ve biyomedikal ürünler gibi birçok alanda gereklidir. Bu sektörlerde, üretim sürecinin kalite, güvenlik ve bütünlüğünü sağlamak için GMP gereklidir.

GMP sistemi gereksinimleri şunları içerebilir:

 1. Altyapı ve Tesisler: Üretim tesislerinin uygun bir şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi, temizlik ve hijyen standartlarına uygunluğu gerektirir. Yeterli ekipman ve altyapının sağlanması, üretim sürecinin düzgün işleyişini sağlar.
 2. Kalite Kontrol: GMP, üretim sürecinde kalite kontrolünün etkin bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Bu, hammaddelerin, ara ürünlerin ve son ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesini içerir. Ayrıca, kalite kontrol laboratuvarlarının uygun ekipmana ve nitelikli personelin varlığına sahip olması da önemlidir.
 3. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma: Üretim sürecinin her aşaması, kayıt altına alınmalıdır. GMP, prosedürlerin, talimatların ve üretim kayıtlarının düzenli ve eksiksiz bir şekilde tutulmasını gerektirir. Bu, izlenebilirlik, doğrulama ve doğruluk açısından önemlidir.
 4. Eğitim ve Personel Yetkinliği: GMP’nin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için personelin uygun eğitim alması ve yetkinlik kazanması önemlidir. GMP gerekliliklerine uygun olarak çalışabilen ve prosedürlere sadık kalan nitelikli personel, üretim sürecinin kalitesini sağlar.

GMP, üretim süreçlerinde güvenilirlik, kalite ve uyumluluğun sağlanmasını hedefler. Bu standartların ve prosedürlerin uygun bir şekilde uygulanması, ürünlerin güvenliği, kalitesi ve bütünlüğü açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, ilaç, gıda, kozmetik ve benzeri endüstrilerde GMP standartlarına uyum, başarılı bir işletme için vazgeçilmezdir.

GMP’de dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar:

 1. Temizlik ve Hijyen: Üretim tesislerinin temizliği ve hijyeni GMP’nin önemli bir parçasıdır. Tesislerin düzenli olarak temizlenmesi, sanitizasyonun yapılması ve uygun hijyenik koşulların sağlanması gerekmektedir. Temizlik programları oluşturulmalı ve düzenli olarak uygulanmalıdır.
 2. Kalibrasyon ve Bakım: Üretim ekipmanlarının düzgün çalışması ve doğru sonuçlar üretebilmesi için kalibrasyon ve bakım işlemleri düzenli olarak yapılmalıdır. Ekipmanların doğru bir şekilde kalibre edilmesi, ölçümlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar.
 3. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma: GMP gerekliliklerine uygun olarak tüm işlemlerin kayıt altına alınması ve dokümante edilmesi önemlidir. Bu, üretim sürecinin izlenebilirliğini, geriye dönük takibini ve kalite güvencesini sağlar.
 4. Malzeme Yönetimi: GMP, malzeme seçimi, alımı, depolanması ve kullanımı konusunda belirli standartlar ve prosedürler gerektirir. Malzeme tedarikçilerinin değerlendirilmesi, malzeme kalitesinin kontrolü ve malzeme izlenebilirliği gibi konulara dikkat edilmelidir.
 5. Eğitim ve Personel Yetkinliği: GMP standartlarının bilinmesi ve uygulanması için personelin uygun eğitim alması önemlidir. Personelin GMP gerekliliklerine uygun olarak çalışabilmesi için sürekli eğitim ve yetkinlik geliştirme programları düzenlenmelidir.
 6. Kalite Kontrol: Üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrol testleri yapılmalı ve sonuçları kaydedilmelidir. Kalite kontrol testleri, üretimdeki hataları ve kalite sorunlarını tespit etmek için önemlidir.
 7. Değişiklik Yönetimi: Üretim sürecinde yapılacak değişikliklerin yönetimi önemlidir. Değişikliklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve kaydedilmesi GMP gerekliliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Bu faktörler, GMP gerekliliklerine uyum sağlamanın ve üretim süreçlerinin kalitesini sağlamanın temel unsurlarını oluşturur. GMP’ye uygunluk, ürün güvenliği, kalitesi ve bütünlüğü açısından önemlidir ve düzenleyici kurumların denetimlerine tabidir.

GMP uygulamalarında en sık karşılaşılan problemler şunlar olabilir:

 1. Temizlik ve Hijyen Eksikliği: Tesislerin yeterli temizlik ve hijyen standartlarına uygun olmaması, en sık karşılaşılan bir sorundur. Bu durum kontaminasyon riskini artırabilir. Çözüm olarak, düzenli temizlik programları oluşturulmalı, uygun temizlik ve sanitasyon prosedürleri takip edilmeli ve personel eğitilmelidir.
 2. Ekipman Kalibrasyonu ve Bakımı: Ekipmanların düzenli olarak kalibre edilmemesi veya bakımının yapılmaması, ölçümlerde yanlış sonuçlara neden olabilir. Çözüm olarak, kalibrasyon ve bakım programları düzenlenmeli, ekipmanların doğru şekilde kalibre edilmesi ve bakımının yapılması sağlanmalıdır.
 3. Dokümantasyon Eksiklikleri: GMP gerekliliklerine uygun kayıt tutma ve dokümantasyon eksiklikleri, izlenebilirlik ve geriye dönük takip yeteneğini zayıflatabilir. Çözüm olarak, düzgün dokümantasyon prosedürleri belirlenmeli, tüm işlemler kaydedilmeli ve dokümantasyonun doğruluğu sağlanmalıdır.
 4. Personel Eğitimi: Personelin yeterli GMP eğitimi almaması veya güncel eğitimlerden yoksun olması, uygulamalarda hatalara neden olabilir. Çözüm olarak, düzenli eğitim programları oluşturulmalı, personel GMP standartları ve prosedürleri konusunda sürekli olarak güncel bilgilere sahip olmalıdır.
 5. Malzeme Yönetimi: Malzeme seçimi, alımı, depolanması ve kullanımı konusunda sorunlar, kalite ve güvenilirlik açısından risk oluşturabilir. Çözüm olarak, tedarikçilerin değerlendirilmesi, malzeme kalite kontrolü, malzeme izlenebilirliği ve uygun depolama koşullarının sağlanması önemlidir.
 6. Kalite Kontrol Hataları: Kalite kontrol testlerinin yanlış yapılması veya hatalı sonuçların kaydedilmesi, ürün kalitesini etkileyebilir. Çözüm olarak, kalite kontrol prosedürleri doğru bir şekilde uygulanmalı, doğru ekipman ve yöntemler kullanılmalı ve sonuçlar doğru bir şekilde kaydedilmelidir.

Bu problemlerle başa çıkmak için, sıkı denetim ve düzeltici önlemler alınmalıdır. Sorunların belirlenmesi, kök neden analizi yapılması ve uygun eylem planlarının oluşturulması önemlidir. Ayrıca, personel eğitimi ve sürekli iyileştirme çabaları da bu problemlerin önlenmesinde ve çözülmesinde önemli rol oynar.

GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sistemi, üretim süreçlerinin güvenliği, kalitesi ve bütünlüğü açısından büyük önem taşır. Bu standartlar, ilaç, gıda, kozmetik ve benzeri endüstrilerde ürünlerin güvenliği ve kalitesini sağlamak için uygulanır. Ancak, GMP gerekliliklerine uyum sağlamanın ve başarılı bir şekilde uygulamanın tek bir unsuru daha vardır: Eğitim.

Personelin uygun eğitim alması, GMP standartlarının bilinmesi ve prosedürlere uygun olarak çalışılması için temel bir gerekliliktir. Eğitim, çalışanların GMP gerekliliklerini anlamasını, uygulamalarını öğrenmesini ve sürekli olarak güncel bilgilere sahip olmalarını sağlar. Bu, doğru ve güvenilir üretim süreçlerinin sağlanması için hayati önem taşır.

GMP eğitimi, işe yeni başlayan çalışanlara ve mevcut personelin sürekli olarak verilmesi gereken bir süreçtir. Eğitim programları, GMP standartlarını, prosedürleri, hijyenik uygulamaları, temizlik ve sanitasyon gerekliliklerini kapsamalıdır. Ayrıca, risk yönetimi, değişiklik yönetimi ve kalite kontrol süreçleri gibi konuları da içermelidir.

Eğitimin önemi sadece personelin GMP gerekliliklerini anlamasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda, personelin motivasyonunu artırır, farkındalık oluşturur ve kalite odaklı bir kültürün gelişmesine katkıda bulunur. Eğitim, personelin bilinçli kararlar almasını, potansiyel hataları tanımasını ve önlemesini sağlar. Bu da üretim süreçlerinin güvenliğini, kalitesini ve uyumluluğunu artırır.

GMP sisteminde eğitim, işletmelerin başarılı bir şekilde GMP standartlarına uyum sağlamasına ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan denetimleri başarıyla geçmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, tüketici güvenini artırır ve endüstrinin itibarını korur.

Sonuç olarak, GMP sistemi sadece iyi üretim uygulamalarını içermez, aynı zamanda personelin eğitimini ve yetkinliğini de gerektirir. Eğitim, GMP standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar, personelin kalite odaklı bir yaklaşım benimsemesini sağlar ve güvenli ve kaliteli ürünlerin üre

tilmesine katkıda bulunur. GMP eğitimi, işletmelerin başarılı olmaları ve müşteri memnuniyetini sağlamaları için vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirilmelidir.

Orhan ÇAKAN

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetimi Yüksek Lisans ve Medipol Üniversitesi Biyokimya Yüksek Lisans Mezunu. Sırasıyla; Abdi İbrahim İlaç Hammadde Kalite Kontrol Analisti, World Medicine İlaç Analitik Metot Geliştirme ve Validasyon Uzmanı, İstanbul Medipol Üniversitesi REMER Proteomik Laboratuvarında Araştırmacı Kimyager ve Türkiye Gübre Fabrikaları Ar-Ge Merkezinde Araştırmacı Biyokimyager olarak çalıştı. JLU Giessen Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarında Araştırmacı Kimyager olarak çalıştı. Şu an kurucusu olduğu Lab Akademi'de Eğitim ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.