Toprak Mikroorganizmaları

Mikroorganizmalar dünya üzerinde, canlılığın ortaya çıkışından milyonlarca yıl önce ortaya çıktıkları varsayılmaktadır. Hiçbir canlı türü, dünyada üzerinde yaşamın devamlılığı için mikroorganizmalar kadar büyük bir öneme sahip değildir. Mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğu toprak kökenli veya toprak çevresi ile doğrudan ilişkilidir. Ekosistem içerisinde toprak içerisinde bulunan mikroorganizmaların sayıca fazla olduğu bilinmesine rağmen oluşum süreçleri tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Toprak mikrobiyolojisi bitkilerin beslenme, büyüme, gelişme vb. hayatsal faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle bitkilerin besin alımında ve yoksul ekosistemlerde verimliliği sınırlayıcı besin alımından sorumludur.

Toprak mikroorganizmaları, ekosistemin kalitesi ve tarımsal ekosistemlerin verimliliğinde çok önemli bir rol oynar. Farklı ekosistemlerin oluşum sürecinde, azot ve karbon döngüsüyle beraber toprak oluşumunda mikroorganizmalar görev almaktadır. Toprak içerisindeki mikroorganizmalar topraktaki gözle görülmeyen canlıların çoğunluğu temsil eder ve dünya üzerindeki genetik çeşitliliğinin büyük bir kısmını oluşturur. Mikroorganizmaların topraktaki çeşitliliği ve sayıca fazlalıkları toprak sağlığı ve verimliliğinin de bir göstergesidir.

Toprağın mikroorganizma aktivitesinin en fazla olduğu bölge, toprak yüzeyinden itibaren 25-30 cm derinliğe doğru olan bölgedeki toprağın işlenmiş olduğu kısımdır. Tarımsal ekosistemlerde büyük önem taşıyan 25-30 cm kalınlıktaki bu toprak katmanında mikroorganizma sayısı ve çeşitliliği toprağın organik maddesi ile  doğrudan ilişkilidir. Organik maddesi yüksek, belirtilen derinlikteki 1 metrekare topraktaki mikroorganizmaların ağırlığı 400-500 gram kadardır.

 

Fatih KARABULUT

Lab Akademi

Lab Akademi Blog

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.