Sarf Malzemeler

Sarf Malzemeler

Büret

Büret, bir sıvının veya gazın hacmini ölçmek için kantitatif kimyasal analizde kullanılan laboratuvar aparatıdır. Bir ucunda musluk bulunan dereceli bir

Read More
Sarf Malzemeler

Beher

Katı-sıvı, sıvı-sıvı çözelti hazırlama ve karıştırma, sıvı aktarımı amacıyla veya yaklaşık hacim ölçümleri için kullanılan silindir şeklindeki kaplara beher denir.

Read More
Sarf Malzemeler

Mezür

Mezür; sıvıların tam olarak hacimlerini ölçmek için kullanılır ve Dereceli Silindir veya Ölçülü Silindir olarakta adlandırılırlar. Laboratuvarların olmazsa olmaz malzemelerinden

Read More
Sarf Malzemeler

Balon Joje

Çözelti hazırlarken olmazsa olmazlardan biridir balon jojeler. Yüksek hassasiyette çözelti hazırlamada kullanılırlar. Balon ismini almasının nedeni çözelti haznesinin yuvarlak olmasıdır.

Read More